Georgian Townhouses

The type of building which most characterises the Georgian period is the townhouse, joined end to end to create terraces, as seen all over Dublin. It is the marching urban terrace and its various derivatives that is the Georgian period’s greatest contribution to the street architecture of Dublin. Often designed to last only the length of a lease of 99 years, with wall depths of little more than a brick and a half deep, it is remarkable that so many of these houses have survived into the 21st century and have retained their appeal as the most desirable period residences in the city.
 
The distinctive, repeating house module of mellowed brick, airy sash windows, heavy panelled door and delicately glazed semicircular fanlight has become characteristic of Dublin.

Liên Hệ

Địa chỉ

92 Baggot Street Lower
Dublin 2
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+353 1 661 2819

Email

reservations@baggotcourt.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 661 2819

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách